PuurHip respecteert de privacy van alle gebruikers van www.puurhip.nl en draagt er zorg voor dat persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld.

Communicatie
Wij gebruiken jouw gegevens enkel om jouw bestelling uit te voeren en je van het verloop daarvan op de hoogte te stellen. PuurHip verkoopt persoonlijke gegevens niet aan derden en stelt uitsluitend de benodigde gegevens ter beschikking aan derden die zijn betrokken bij het uitvoeren van de bestelling. PuurHip en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren.
Wij benaderen jou niet ongevraagd met reclame- of andere uitingen, die niet in het belang zijn van een goed verloop van jouw bestelling en je ontvangt onze nieuwsbrief enkel wanneer jij je daarvoor zelf hebt aangemeld. Wil je geen nieuwsbrieven meer ontvangen, dan kun je jezelf afmelden via de link in de nieuwsbrief.

Beveiligde verbinding
Wij maken gebruik van een beveiligde SSL-verbinding. Dit betekent dat jouw gegevens niet onderschept kunnen worden door derden.

Cookies
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door jouw browser worden opgeslagen op je computer. Onze server maakt gebruik van cookies om de volgende informatie te onthouden:

 • Hoe je op onze site terechtkomt (bijvoorbeeld via Google of via een link naar ons op een andere website)
 • Informatie met betrekking tot de pagina’s die je op onze site bezoekt.
 • Informatie die je vrijwillig verstrekt (bijvoorbeeld bij het aanmelden voor onze nieuwsbrief)

Deze gegevens gebruiken wij om de inhoud van onze site te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. De informatie wordt intern gebruikt. Wij hebben geen overeenkomsten met derden op internet en wij verstrekken deze gegevens niet aan anderen voor commerciële doeleinden.

Reageren
Als je wenst te reageren op ons privacy-beleid, kunt je contact met ons opnemen via info@puurhip.nl, of via het contactformulier op onze website.
 

Privacy- en cookieverklaring LaVe PuurHip

4 februari 2019

Via onze webwinkel worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. LaVe PuurHip acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat wij:

 • onze doeleinden duidelijk specificeren voordat wij persoonsgegevens verwerken, via deze privacyverklaring;
 • onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • u eerst expliciet toestemming vragen om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

LaVe PuurHip is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel bij de webwinkel www.puurhip.nl. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Als u vragen heeft, of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met LaVe PuurHip.

Afhandelen bestelling Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, gebruiken wij uw persoonsgegevens om deze netjes af te kunnen handelen. Wij mogen uw persoonsgegevens dan aan onze bezorgdienst geven om de bestelling bij u te laten bezorgen. Ook krijgen wij informatie over uw betaling van uw bank of creditcardmaatschappij.

Hiervoor gebruiken wij uw e-mailadres. Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie tot uw bestelling is afgerond. Bepaalde klantgegevens bewaren wij langer in verband met de wettelijke fiscale bewaarplicht.

Verstrekken aan derden Wij werken met bepaalde bedrijven samen, die uw hierboven genoemde persoonsgegevens van ons kunnen ontvangen.

Reclame Wij willen u graag reclame sturen over aanbiedingen en nieuwe producten of diensten. Dit doen wij:

 • per e-mail

U kunt op ieder moment bezwaar maken tegen deze reclame. Elke e-mail bevat een afmeldlink.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen Met uitzondering van de hierboven genoemde partners, geven wij uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

In onze webwinkel zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens.

Cookies Onze webwinkel gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan zodat u die niet steeds hoeft in te vullen. Maar we kunnen er ook mee zien dat u ons weer bezoekt.

Wanneer u onze webwinkel voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen we vragen om uw akkoord voor het gebruik van deze cookies.

U kunt via uw browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige dingen van onze webwinkel werken dan niet goed meer.

Beveiliging Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat uw gegevens bij ons goed beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan.

Wijzigingen in deze privacyverklaring Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

U hebt de volgende rechten:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
 • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
 • het laten corrigeren van fouten
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
 • intrekken van toestemming
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Klacht indienen Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens LaVe PuurHip Meridiaan, 22 1705sj HEERHUGOWAARD info@puurhip.nl 623258935